home processen de coach tarieven contact
     
Welkom op de website van Pro6, supervisie en coaching.
PRO6 staat voor zes professionele ontwikkelingstrajecten, te weten:
  1. Vergroting van zelfsturing en reflectie, gericht op de persoonlijke ontwikkeling in relatie tot het beroep (supervisie)
  2. Ontwikkeling van professionele kwaliteiten, gericht op de individuele concrete werksituatie (coaching)
  3. Stimulering van werken in teams, door het realiseren van intervisie en collegiale consultatie wordt bijgedragen aan een lerende organisatie (in company training).
  4. Versterking van visie en werkconcept, door middel van het ontwikkelen en communiceren van de pedagogische waarden binnen onderwijsteams (in company training)
  5. Ondersteuning van specifieke trajecten, deze bestaan uit inspirerend maatwerk, bijvoorbeeld bij reïntegratie, burn-out dreiging of loopbaanvragen.
  6. Begeleiding bij het POP, SMART-coaching van persoonlijke ontwikkelings plannen voor een bijdrage aan IPB.


  http://lvsc.eu/

Keurmerk voor professioneel begeleiden