home processen de coach tarieven contact
     

1    Vergroting van zelfsturing en reflectie, gericht op de persoonlijke ontwikkeling in relatie tot het beroep (supervisie).

Een groot reflectievermogen is onontbeerlijk voor de professional van nu. In zekere zin ondersteunt dit traject daarom alle deskundigheidsbevordering die verder in het programma van PRO6 aangeboden worden. De bewustwording waarom iets gedaan wordt zoals het gedaan wordt, staat immers aan het begin van elk persoonlijk veranderingsproces.
Het leerproces in supervisie is gericht op het eigen beleven en ervaren in relatie met de waarden en doelstellingen van de persoon, het beroep en de organisatie.

'Reiziger er is geen pad, al gaande wordt een pad gebaand'
Antonio Machado


  http://lvsc.eu/

Keurmerk voor professioneel begeleiden