home processen de coach tarieven contact
     

3    Stimulering van werken in teams, door het realiseren van intervisie en collegiale consultatie wordt bijgedragen aan een lerende organisatie (in company training).


Lerende organisaties vergen een verandering van een politiek-ambtelijke cultuur naar een professionele cultuur. Een belangrijk onderdeel van dergelijke organisaties is het werken in autonome teams. Aanwezige kwaliteiten erkennen en inzetten en uitdagingen ontwikkelen vergt van de beroepsuitoefenaar een open, dialogische werkhouding. Dit ontwikkelingstraject kan daaraan bijdragen door het aanleren van diverse communicatie- en intervisiemethodieken.

'Geef iemand een vis en hij zal eten.
Leer iemand vissen en hij zal keer op keer eten
Leer iemand leren en hij hoeft niet altijd vis te eten'

Een Chinees gezegde


  http://lvsc.eu/

Keurmerk voor professioneel begeleiden