home processen de coach tarieven contact
     

4   Versterking van visie en werkconcept, door middel van het ontwikkelen en communiceren van de pedagogische waarden binnen onderwijsteams. (in company training)


In de complexiteit van de maatschappelijke veranderingen is het voor schoolorganisaties nodig zich te bezinnen op hun identiteit en op de inhoud van hun 'produkt'. Immers, zij profileren zich daarmee naar ouders en samenleving.
Dit traject komt tegemoet aan een daaruit voortvloeiende behoefte van teams om door middel van het exploreren van individuele waarden en betekenissen, aan een meer gezamenlijk gedragen visie (beschreven in het teamontwikkelingsplan en/of het schoolontwikkelingsplan) gestalte te geven.

'Er zijn vele waarheden, want ook vele koeien'
Louis Paul Boon


  http://lvsc.eu/

Keurmerk voor professioneel begeleiden