home processen de coach tarieven contact
     

6   Begeleiding bij het POP, SMART-coaching van persoonlijke ontwikkelings plannen voor een bijdrage aan IPB.


Het integraal personeelsbeleid krijgt een steeds duidelijker vorm en inhoud binnen de onderwijswereld. Competentiegericht leren en ontwikkelen draagt daaraan bij en maakt er een groot deel van uit. De professional stelt een ontwikkelingsplan op (POP) met daarin persoonlijke leerdoelen, vaak voortkomend uit functionerings- of doelstellingengesprekken en vaak ook gerelateerd aan het TOP en het SOP van de schoolorganisatie. Dit externe begeleidingstraject ondersteunt dat proces.

'Het geheel is meer dan de som der delen'
Oude Griekse wijsheid


  http://lvsc.eu/

Keurmerk voor professioneel begeleiden