home processen de coach tarieven contact
     
PRO6 staat voor zes professionele ontwikkelingstrajecten, te weten:

1    Vergroting van zelfsturing en reflectie, gericht op de persoonlijke ontwikkeling in relatie tot het beroep (supervisie).2    Ontwikkeling van professionele kwaliteiten, gericht op de individuele concrete werksituatie (coaching en coaching on the job).3    Stimulering van teamontwikkeling, door het realiseren van intervisie en collegiale consultatie wordt bijgedragen aan een lerende organisatie (in company training).4   Versterking van visie en beroepsidentiteit, door middel van het ontwikkelen en communiceren van waarden en doelen binnen teams (in company training).5   Ondersteuning van specifieke trajecten, deze bestaat uit inspirerend maatwerk, bijvoorbeeld bij reintegratie, burn-out preventie of loopbaanvragen (supervisie).6   Begeleiding bij het POP, SMART-coaching van persoonlijke ontwikkelings plannen voor een bijdrage aan IPB. 

  http://lvsc.eu/

Keurmerk voor professioneel begeleiden